Manylion y prosiect

Mae Ein Meddyliau Ein Dyfodol yn brosiect sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc i gael dylanwad ar ddyluniad a throsglwyddiad gwasanaethau iechyd meddwl ledled y DU.
Mae Ein Meddyliau Ein Dyfodol yn brosiect sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc i gael dylanwad ar ddyluniad a throsglwyddiad gwasanaethau iechyd meddwl ledled y DU.

Dros y pedwar cenedl daw pobl ifanc at ei gilydd i godi llais cyfunol am y fath o newid trawsffurfiol hoffant ei weld yn y system iechyd meddwl yn eu cymunedau. Ariannir y prosiect diolch i grant gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Cynhelir y prosiect dros bum mlynedd gyda phobl ifanc yn Lloegr, Cymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Aelodau’r bartneriaeth prosiect, sydd yn cael ei arwain gan Youth Access, yw:

Bydd Y Ganolfan Effaith Ieuenctid a’r Rhwydwaith Ymchwil Anghydraddoldeb Iechyd yn gyfrifol am y gwerthusiad.

Wyt ti’n berson ifanc sydd eisiau cymryd rhan yn y prosiect?

Llenwa’r ffurflen isod a byddem yn cysylltu gyda manylion pellach…

Unrhyw gwestiynau am y prosiect?

Gyrra e-bost:

•        Ein Meddyliau Ein Dyfodol Lloegr

•        Ein Meddyliau Ein Dyfodol Gogledd Iwerddon

•        Ein Meddyliau Ein Dyfodol Yr Alban

•        Ein Meddyliau Ein Dyfodol Cymru

Os oes gen ti gwestiwn am y prosiect DU cyfan, e-bostia Youth Access