Mae Ein Meddyliau Ein Dyfodol yn brosiect sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc i gael dylanwad ar ddyluniad a throsglwyddiad gwasanaethauiechyd meddwl ledled y DU.

Mae Ein Meddyliau Ein Dyfodol yn brosiect sydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc i gael dylanwad ar ddyluniad a throsglwyddiad gwasanaethau iechyd meddwl ledled y DU.

Cymru: Ein Galwad i Weithredu

Lleisiau a Gofynion Pobl Ifanc ar Wella Lles Emosiynol a Chefnogaeth Iechyd Meddwl yng Nghymru.

Lloegr: Our manifesto

Mental health is a human right. Here’s our vision for what a rights-respecting mental health system should look like.

Gogledd Iwerddon: Our charter

A youth-led charter for mental health services in Northern Ireland.

Yr Alban: Our recommendations

We’re calling on decision makers and service providers to take a human rights based approach to the design and delivery of community based mental health services for young people.